Az Európai Tanács javaslatai a foglalkoztatottság növelésére

A demográfiai kihívásokra válaszul az Európai Tanács javaslatokat dolgozott ki arra nézve, hogy miként növelhető a különböző csoportok munkaerőpiaci és társadalmi részvétele.
A legfontosabb feladatok a következők:

  • befektetés az oktatásba és képzésbe a fiatalok foglalkoztatásának növelése céljából
  • a nemek közötti esélyegyenlőséget segítő intézkedések bevezetése
  • küzdelem a generációkon át öröklődő szegénység és társadalmi kirekesztettség ellen
  • az idősebbek részvételének növelése a munkaerőpiacon
  • esélyegyenlőségi intézkedések ösztönzése a családok életkörülményeinek javítása és a gyermeknevelés támogatása érdekében
  • diszkrimináció-mentes szabályozási rendszer
  • a rendelkezésre álló költségvetési és egyéb finanszírozási eszközök hatékony felhasználása a legmagasabb ár/érték arány elérésével

Bővebben: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/131109.pdf