Hírlevél 2013/7. szám

 

 
Kedves Olvasóink!

Ön az Oktatásfejlesztési Observatory Központ hírlevelét olvassa, amelyben megújult honlapunkon megjelent hazai és uniós felnőtt- és szakképzésről szóló híreinkből nyújtunk rövid összefoglalót.

 

Az alábbi cikkek teljes terjedelemben a címekre kattintva olvashatóak. Aktuális hírlevelünket innen töltheti le nyomtatható verzióban (pdf). Régebbi hírleveleinket is megtalálja honlapunkon, ahol folyamatosan jelentetjük meg az oktatáshoz, képzéshez és munkaerőpiachoz kapcsolódó híreket.

 

Felhívjuk figyelmét a hírlevéltől független frisshír-értesítőnkre. Ha Ön is szeretne értesülni az aktuális, vagy határidős hírekről és eseményekről, akkor kérjük, iratkozzon fel frisshír-értesítőnkre is honlapunkon, vagy levélben a hirlevel@observatory.org.hu címen.

Hazai hírek

Megjelent az új Felnőttképzési törvény végrehajtását szabályozó 393/2013. (XI. 12.) Kormány rendelet

A Kormány 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelete szabályozza a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárást és követelményrendszert, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetését, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzését.

Elérhető az új Országos Modultérkép on-line kereshető adatbázisa

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján elérhető az Országos Modultérkép, amelyet szakmai követelménymodul és szakképesítés kereső funkcióval láttak el.

Európai hírek

„Megnyíló oktatás” – innovatív tanítási és tanulási technikák mindenkinek: új technológiák és szabadon felhasználható oktatási segédanyagok révén

Modern társadalmunkban az információs technológia használata egyre elterjedtebb az élet minden területén. Az oktatás és képzés világa azonban nem tükrözi ezt a mindennapi realitást, így kérdéses, hogy az iskolák és egyetemek biztosítani tudják-e azt a magas szintű oktatást és digitális készséget, amely 2020-ra előreláthatólag a munkahelyek 90%-ához alapkövetelmény lesz.

Összefoglaló a fiatalok foglalkoztatásának javítását célzó európai kezdeményezésekről

Az Európai Unió Tanácsa elnökségi feljegyzése a fiatalok foglalkoztatásának javítását célzó európai kezdeményezéseket foglalja össze.  A legfrissebb adatok szerint 5 és fél millió európai fiatalnak nincs munkája, ez 23,4%-os arányt jelent. Az Eurofound legutóbbi eredményeire hivatkozva felhívják a figyelmet az ún. „NEET” fiatalok (nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülők) magas számára, amely 14 millióra tehető jelenleg.

Kiadványok

Szakképzés a statisztikai mutatók tükrében

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) idén két kiadványt is megjelentetett, melyekben az európai országokat a szakképzéssel és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos indikátorok alapján hasonlítja össze.

Esély a boldogulásra – OECD nemzetközi felmérés a felnőtt kompetenciákról

Októberben megjelent a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felnőtt kompetenciákat felmérő nemzetközi vizsgálatának első eredményeit összefoglaló kiadványa. Az ún. PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) főbb tanulsága, hogy az Európai Unióban élő felnőtt lakosság egynegyede nem rendelkezik azokkal az alapvető készségekkel, melyek nélkülözhetetlenek a modern, tudásalapú társadalomban való boldoguláshoz.

Európai és nemzetközi kitekintés a képesítési keretrendszerekre

Az Európai szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) honlapján két publikációra hívja fel a figyelmet a képesítési keretrendszerek témakörében. Az egyik egy „leltár,” mely az európai országok valamint az Európai Képzési Alapítvány (ETF) partnerországai képesítési keretrendszereit veszi számba.

Képesítési keretrendszerek Európa-szerte: Kemény munka a megfelelő kapcsolódások kiépítése

Minél inkább közeledik a tagállamok képesítési keretrendszereinek életbe lépése, annál jobban látszanak a szakpolitikai integráció kihívásai.

Európai oktatási és képzési monitor – 2013

Az Európai Bizottság minden ősszel megjelenteti Oktatási és képzési monitor c. kiadványát, mely arról nyújt tájékoztatást, hogy hogyan halad az ET 2020 stratégia megvalósítása. A kiadvány a legfontosabb oktatással és képzéssel kapcsolatosas indikátorokat hasonlítja össze az EU tagállamaira vonatkozóan, valamint országok szerinti ajánlásokat fogalmaz meg.

Az EU Ifjúsági Jelentés 2012 elérhető online

Ingyenesen letölthetővé vált a Bizottság és a Tanács közös kiadványa, az EU Ifjúsági Jelentés 2012. A jelentés az EU Ifjúsági Stratégia első ciklusának (2010-2012) eredményeit mutatja be. Kijelöli továbbá az európai ifjúságpolitika fő prioritásait a következő három évre, amelyek a következők: a fiatalok foglalkoztatásának növelése, a társadalmi befogadás erősítése és a fiatalok egészségének és jólétének biztosítása.

Készségfejlesztés egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású Európáért

Egy új Cedefop tanulmány szerint speciális képzésre lenne szükség a magas foglalkoztatási aránnyal rendelkező, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság kialakulásához.

Vissza a tanuláshoz, vissza a munkába – hogyan segíthető az alacsonyan képzettek munkaerőpiaci visszatérése

A gazdasági válság Európa szerte súlyosan érintette az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező felnőtteket, hiszen ők rendelkeznek a legmagasabb munkanélküliségi mutatókkal. A Cedefop legutóbbi kiadványa az alacsonyan képzett felnőttek munkaerőpiaci visszatérésének elősegítésével foglalkozik.

Kézikönyv a mentorálásról – Gyakorlati útmutató a szakmai tanárképzéshez

A kézikönyv a Szakmai Tanárképzők Hálózata (Training of Trainers Network – TTnet) által megalakított szakértői csapat közös munkájának az eredménye.

Felnőttképzés és továbbképzés Európában – Közpolitika a készségfejlesztés szolgálatában

Az Európai Bizottság Adult and continuing education in Europe: Using public policy to secure a growth in skills c. kiadványa a 6. és 7. Kutatási Keretprogram keretében támogatott kutatások eredményeit tekinti át a felnőttképzés, valamint a továbbképzés témáiban.

Események, határidők

Szakmai vizsgaelnökök, vizsgajegyzők és vizsgaszervezők részére felkészítő program

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága felkészítő programot szervez 2013. december 12-én, 2014. január 9-én és január 16-án a szakmai vizsgaelnökök, vizsgajegyzők és vizsgaszervezők részére. A program célja az érintettek felkészítése a jogszabályi változásokból, különös tekintettel a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet ismertetése és alkalmazása témakörében.

“Zöld készségek” fóruma

A Cedefop és az OECD LEED program szervezésében kerül megrendezésre a „Green skills forum 2014 – Green skills and innovation for inclusive growth”(Zöld készségek fórum 2014 – Zöld készségek és innováció az inkluzív növekedés érdekében) elnevezésű rendezvény 2014. február 2-án Párizsban.


Jelen kiadvány a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Oktatásfejlesztési Observatory Központ hírlevele, mely a hazai és uniós felnőtt- és szakképzésről tartalmaz híreket, információkat. A negyedévente megjelenő hírlevél, illetve a benne található cikkek on-line is olvashatók honlapunkon.

Amennyiben úgy döntene, hogy a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, kérjük, kattintson a leiratkozásra.

Az Oktatásfejlesztési Observatory Központ örömmel veszi, ha partnerei, vagy a hírlevél címzettjei részben vagy egészben átveszik, továbbítják e hírlevél tartalmát. Kérjük, ha átvételi szándéka van, minden esetben jelenítse meg forrásként az Oktatásfejlesztési Observatory Központot, valamint a megjelenés tényét jelezze a hirek@observatory.org.hu címen. Ugyanezen a címen várjuk a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat is.

Oktatásfejlesztési Observatory Központ
Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Telefon: 061 482 7201
E-mail: observatory@uni-corvinus.hu
Web: www.observatory.org.hu