Kiadvány az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kiadványa a Térségi Integrált Szakképző Központok kialakításának folyamatával, illetve az intézményrendszer további átalakításának lehetőségeivel foglalkozik.
A 2000-es évekre a szakképzési rendszer szétaprózódott Magyarországon: a szakképző intézmények száma növekedett, a képzésekben résztvevők száma pedig fokozatosan csökkent. E jelenség orvoslására jöttek létre az ún. Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek). Ezekben a különböző szakiskolák bevonásával kialakított központokban zajlott 2008-ra a középfokú szakképzés több mint 90%-a.
Az intézményrendszer átalakulásának tapasztalatairól szól az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet “Térségi Integrált Szakképző Központok – Adalékok az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról” című kiadványa. Az anyag második fele a tapasztalatok és más kutatások figyelembe vételével szakpolitikai javaslatokat tartalmaz a Térségi Integrált Szakképző Központok rendszerének további átalakításához.
A kiadvány megtekinthető és le is tölthető (két részletben) az alábbi linkről:
http://tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/tersegi-integralt