Az esélyegyenlőség tanulható – proAbility konferencia a Budapesti Corvinus Egyetemen

2016. október 18-án tartotta a magyar-norvég együttműködésre épülő proAbility projekt a zárókonferenciáját. Ez alkalommal bemutatásra kerültek a projekt során kidolgozott oktatási, képzési és érzékenyítő anyagok a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiacon való alkalmazásáról.

proAbilitylogoCMYK_2015

Az esélyegyenlőség tanulható:

Képzések és jó gyakorlatok megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról munkáltatóknak és felsőoktatási intézményeknek”, projektzáró konferencia

Budapesti Corvinus Egyetem, 2016. október 18.

 

A konferencia résztvevői elsőként ismerhették meg a proAbility projekt hiánypótló képzési anyagait a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásáról. A projekt keretei között módszertani és oktatási segédlet is készült a tanárok és oktatók számára, mely megkönnyíti munkájukat, és egyben sikeresebbé is teszi a tudás átadását. A tananyagfejlesztők személyesen mutatták be az elkészült tananyagokat, melyek három célcsoport számára készültek:

  • HR-menedzsereknek, munkaügyi közigazgatási szakembereknek
  • Felsővezetőknek, cégvezetőknek, döntéshozóknak
  • Gazdálkodástudományi szakok diákjai számára

A tananyagok magyarul és angolul is letölthetőek a projekt honlapjáról: http://proability.hu/tananyagok2/

A konferencián többek között a következő kérdéseket vitattuk meg a Corvinus Egyetem, a Salva Vita Alapítvány, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a norvégiai NHO Service munkatársaival, kutatóival, valamint hazai és külföldi vezető HR-szakemberekkel:

  • Hogy hogyan lehet a sokszínű munkaerőben rejlő lehetőségeket felmérni és kihasználni?
  • Milyen módszerekkel lehet megváltoztatni a képzések során a fogyatékos munkavállalókról kialakult sztereotípiákat, személyes attitűdöket?
  • Hogyan lehet a leghatékonyabban alkalmazni, menedzselni és megtartani a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal?
  • Milyen segítséget kaphatnak a munkaadók a munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetektől?
  • Milyen kapcsolódó szervezetfejlesztési kérdések merülnek fel egy-egy cégben, amikor megváltozott munkaképességű kollégát kezdenek alkalmazni?

„Az anyag lényegretörő, fontos kérdések mentén, jó háttéranyagokat ajánlva teszi lehetővé a vezetők képzését.”

(Fertetics Mandy)


A proAbility projekt

EGT-alapok (Izland, Lichtenstein, Norvégia) logójaA projekt célja, hogy norvég és magyar jógyakorlatok tanulmányozásán és adaptálásán keresztül javítsa a megváltozott munkaképességű (MMK) munkavállalók elhelyezkedési esélyeit a nyílt munkaerőpiacon. Célunk, hogy vállalatvezetők, civil szervezetek, állami szervek, kutatók, szakértők és szakpolitikusok minél szélesebb körét elérjük és tegyük fogékonnyá a kérdés iránt.
Ennek eszköze a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának körülményeiről és lehetőségeiről való tájékoztatás, valamint a sokszínűség alapelvén nyugvó munkaszervezés oktatásának beépítésére a felsőoktatásba és a vezetőképzésbe. A projekt eredményeként olyan, alapos kutatáson és igényfelmérésen, valamint jó példák adaptációján alapuló felsőoktatási és képzési tananyagok készültek, amelyek hasznosíthatóak a jelen és jövő vállalatvezetőinek és vállalati szakembereinek érzékenyítésére, képzésére.
A projekt az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek pályázati akció keretében, 2015. április és 2016. december között valósult meg.


„Számomra nagyon tetsző módon korszerű eszközökkel, módszerekkel érik el a hallgatók személyes bevonódását, önismeretének, önreflexiós képességének fejlesztését e témában, mely fontos alapja lehet annak, hogy egy szervezetben kellő elhivatottsággal, elkötelezettséggel legyenek képesek majd a hallgatók javaslatokat tenni, konkrét szervezeti gyakorlatokat felépíteni, bevezetni.”

(Csenterics Zsuzsanna)