Hírlevél 2012/2. szám

 
Kedves Olvasónk!

Ön a Budapesti Corvinus Egyetem Oktatásfejlesztési Observatory Központjának 2012/2. számú hírlevelét olvassa a hazai és uniós felnőtt- és szakképzéssel kapcsolatos hírekről, információkról.
A cikkek teljes szövege a címekre kattintva olvasható. A hírlevél nyomtatható verziója: 2012_2_hirlevel

Hazai hírek

Párbeszéd a kormány felnőtt-tanulási stratégiájának tervezetéről – az egyeztetést az OFI végzi

Az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsága készítette el a Magyar Kormány felnőtt-tanulási stratégiájának tervezetét. A szakmai és társadalmi egyeztetés koordinálására a minisztérium az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet kérte fel. A javaslatokat június 25-éig várják.

A Kormány új OKJ-tervezetet készített elő – A Felnőttképzők Szövetsége foglalta össze tagjai szakmai álláspontját

A Felnőttképzők Szövetsége szinte a lehetetlenre vállalkozott: két napjuk volt arra, hogy tagságuk véleményét kikérjék és összegezzék álláspontjukat, javaslataikat az Országos Képzési Jegyzék tervezett módosításával kapcsolatban.

Módosították a szakképzési törvényt

A Magyar Közlöny 2012. június 19-ei, 74. számában jelent meg a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása.

A Dobbantó program sikere és továbbélése – eddig közel 400 „megmentett” gyerek

Hatalmas sikere van az FSZK (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.) korai iskolaelhagyás elleni és a fiatalok munkanélkülivé válását megelőző DOBBANTÓ programjának, amely a szervezet jogelődjénél 2008-2011 között valósult meg, a Munkaerő-piaci Alap Képzési alaprésze támogatásából.

Korszerű minőségbiztosítás a szakképzésben – A hazai kidolgozású keretrendszert más országok is hasznosítják

Magyarországon a szak- és felnőttképző intézmények számára Európában az elsők között a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által irányított TÁMOP projektben dolgozták ki az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszert (ESZMK), amely kompatibilis az EQAVET Keretrendszerrel.

Módosult a vizsgabejelentés folyamata az NMH SZFI-nél

A vizsgabejelentés folyamata 2012. június 1-jétől módosult: megszűnt a papíralapú bejelentés. A továbbiakban kizárólag az aktualizált elektronikus felületen kell a szakmai vizsgákat bejelenteni az NMH SzFI felé.

Uniós hírek

Magyar vonatkozással:

Európai körkép: hitelfelvétel a szakképzés finanszírozására – A magyar Diákhitel a legjobb konstrukció!

A Cedefop jelentése 33 európai ország képzési célú hitelezési gyakorlatát tekinti át, és részletesen elemzi 8 kiválasztott ország (köztük Magyarország) hitelezési rendszerét. A tanulmányban a magyar Diákhitel bizonyult a legjobb konstrukciónak! A diákhitel-kínálat ráadásul bővül is: 2012 nyarától a szabad felhasználású mellett megjelenik egy kötött, csak a képzési költségek fedezésére felhasználható hitelkonstrukció is.

A tagállamok szakmai gyakorlatra vonatkozó intézkedéseinek áttekintése – A hazai jelentés főbb megállapításai

A tanulmány közérthető és összehasonlító áttekintést nyújt a szakmai gyakorlattal kapcsolatos intézkedésekről, beleértve a jogi/szabályozási és minőségbiztosítási keretrendszereket is. A hazai jelentés többek közt a kihívásokról és az új szakképzési törvénnyel kapcsolatos kritikákról is szól

“Eredményes európai szakpolitikai intézkedések a korai iskolaelhagyás csökkentésére” – konferencia-beszámoló

Minden hetedik fiatalt érint a lemorzsolódás problémája, amely az európai oktatásügy egyik legfontosabb kihívása. Csökkentése éppen ezért az EU tagországok közös feladata. Konferenciabeszámoló és Halász Gábor előadásának anyaga.

További uniós hírek:

‘We Mean Business” – Az Európai Bizottság kampányt indít a szakmai gyakorlatok ösztönzésére

Az Európai Bizottság „We mean business” elnevezéssel kampányt indított, mely több gyakornok alkalmazására ösztönözné a vállalatokat. A munkahelyi tapasztalatszerzésre lehetőséget biztosító kezdeményezés célja, hogy a fiatalok fejlesszék készségeiket, nem utolsó sorban nyelvtudásukat, és ezáltal jobb esélyekkel lépjenek ki a munkaerőpiacra.

Képzés: a jó képzési politika növelheti a munkaerő elkötelezettségét

Azok az ágazatokban, ahol a képzés szerves részét képezi a humánerőforrás-gazdálkodási gyakorlatnak, magasabb a termelékenységből eredő haszon. Többek között ezt állapítja meg a Cedefop legújabb kutatási anyaga is, mely a szakképzés ágazati megtérülését vizsgálja.

Alacsonyan képzett felnőttek és az egész életen át tartó tanulás

Az alacsony képzettséggel rendelkező emberek kisebb valószínűséggel vesznek részt felnőttképzési programokban. Az Európai Unió országaiban részvételi arányuk mindössze 3,8%, és ez alig-alig változik.

Európai készség-kihívás: a keresleti oldal késlekedése növeli a készség-illeszkedési zavarok kockázatát

A készségigényekről és -kínálatról a 2010-20-as időszakra szóló előrejelzés szerint annak ellenére, hogy a gazdasági nehézségek továbbra is befolyásolják a munkahelyek tervezett számát, a főbb trendek – mint pl. a készség-intenzív szakmák előretörése vagy az álláshelyek növekedése a szolgáltatási szektorban – nem változtak

Europass 2005-2020: Eredmények és további lehetőségek

Az Europass igazi sikertörténet! Hét évvel az elindítása után milliók használják

Események

Inkluzív oktatás és tanulás: kihívások és lehetőségek – Intézménylátogatás és konferencia Budapesten szeptemberben

A szeptemberi budapesti konferencia és intézménylátogatás díjának fedezésére június 30-áig lehet pályázni! Szakképző és felnőttképző intézmények jelentkezését várják, akik szívesen bemutatnák az integrált oktatásban elért eredményeiket.

IQ FET – A felnőttképzésben oktatók minősítési és akkreditációs rendszerének javítása

Az innovációtranszfer projekt átfogó célja a felnőttképzés minőségének javítása Szlovákiában és Magyarországon. Júniusban szakértői workshopot és partnertalálkozót is tartottak Budapesten.

Beszámoló a 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciáról

A tízéves fennállását ünneplő MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület és a Szent István Egyetem közös szervezésében 2012. április 26-27-én tartották a 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciát „Verseny és együttműködés, az innovatív felsőoktatás” címmel.

Pályázatok

Tájékoztató a Visegrádi Alap pályázati lehetőségeiről

Az évi több millió eurós forrásból a legkülönfélébb projektek részesülhetnek. A pályázatok fő célja a társadalmi együttműködés előmozdítása, a regionális együttműködési programok társfinanszírozása. Kizárólag civilek pályázhatnak, de egyedi elbírálás alapján fontos kivételt jelentenek például a közoktatási intézmények, múzeumok.

Grundtvig: szakmai továbbképzések, illetve látogatások és cserék finanszírozására lehet pályázni

Az Európai Unió „Egész életen át tartó tanulás” Grundtvig nevű alprogramja a felnőttoktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítását célozza különböző pályázati formákban. A 2013 elején esedékes programokkal kapcsolatos pályázatok beadási határideje szeptember 17.

Pedagógus kutatói pályadíj – a középiskolában oktató pedagógusok tudományos munkásságának elismerésére

Pályázni lehet olyan tudományos munkával, amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén. A pályamunka beérkezési határideje 2012. szeptember 20.

Kiadványok

Európai Képzési Tezaurusz – oktatási és képzési szakkifejezések európai gyűjteménye

Az oktatás és képzés aktuális kérdései Európa-szerte hasonlóak, a tagállamok közötti együttműködésnek köszönhetően pedig a szabályozás is közelít egymáshoz. De biztosak lehetünk benne, hogy ugyanarról beszélünk, amikor ugyanazokat a fogalmakat használjuk?

Skills Forecast: a készségkereslet és –kínálat európai adatbázisa

Újdonság a Cedefop-tól! Az új, online adatbázis részletes és friss információkat tartalmaz az európai munkaerőpiac középtávon prognosztizált keresleti és kínálati viszonyairól.

Kiadványok a dán szakképzésről Dánia soros EU-elnöksége alkalmából

A Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) Dánia soros EU-elnöksége kapcsán megjelentette A dán szakképzés rövid áttekintése című kiadványt.



Az Oktatásfejlesztési Observatory Központ örömmel veszi, ha partnerei, vagy a hírlevél címzettjei részben vagy egészben átveszik, továbbítják e hírlevél tartalmát. Kérjük, ha átvételi szándéka van, minden esetben jelenítse meg forrásként az Oktatásfejlesztési Observatory Központot, valamint a megjelenés tényét jelezze a hirlevel@observatory.org.hu címen. Ugyanezen a címen várjuk a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat is.

Oktatásfejlesztési Observatory Központ
Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Telefon: 061 482 7201
E-mail: observatory@uni-corvinus.hu
Web: observatory.org.hu