Level Up! HÍREK, ESEMÉNYEK

Megjelent a Képzési Kézikönyv

2018.08.31.

A kézikönyv elsősorban szakképzési szervezetek – képzőintézmények és vállalatok – részére kíván segítséget nyújtani a vállalati és szakoktatók által vezetett munkahelyi képzések kidolgozásához, megvalósításához. A kézikönyv célja, hogy bemutassa a képzőknek, miként tudnak eredményesen megtervezni és levezetni egy képzést, a “Level Up!” projekt keretében megvalósított képzés (Workplace Tutor training) mintájára. A kézikönyv számos hasznos, gyakorlati példát tartalmaz, amelyek segítségével színvonalas, magas szintű képzések szervezhetőek. A kézikönyv az alábbi linken érhető el: https://workplacetutorblog.files.wordpress.com/2018/08/level-up-io-1-training-course-handbook-englisch-ig-metall-170×240-4c-final-web.pdf

 

Megjelent a Kézikönyv a Munkahelyi Oktatók részére – Tanulási Útmutató c. kiadvány

2018.08.31.

A kézikönyv azzal a céllal született, hogy vállalati trénereknek és oktatóknak nyújtson segítséget az egyéni és szervezeti képzési követelményeket egyaránt kielégítő munkahelyi és munka-alapú tanulási folyamatok irányításában, megvalósításában és értékelésében. Célunk továbbá, hogy a mindennapi munka során a gyakorlatban könnyen alkalmazható módszerekkel és javaslatokkal segítsük az oktatók munkáját, megfelelő egyensúlyt biztosítva az elméleti és gyakorlati javaslatok között. Bármilyen képzési környezetben hasznosítható gyakorlati példákon és mintákon keresztül olyan innovatív eszközöket, módszereket és új tanulási megközelítéseket kívánunk nyújtani, mint például a probléma-alapú tanulás vagy a mikrotanulás.

A magyar nyelven is elérhető kiadvány itt tölhető le: Level Up! Handbook for Workplace Tutor

 

A holisztikus szakképzés: a szakértői hálózat ajánlása

2018.08.30

A konzorciumvezető IG Metall koordinálta azt a szakértői vitát, amelynek központi kérdése a holisztikus szemléletű, modern szakképzés volt. Az angol nyelvű szakértői ajánlás az európai szakképzés helyzetéből indul ki, ezáltal lehetővé téve a valóban nemzetközi diskurzust az európai szakoktatás, szakképzés fontosságáról és lehetséges jövőjéről.

Az ajánlás a következő linket érhető el:

https://workplacetutorblog.files.wordpress.com/2018/08/level-up-io-5-network-recommendations-on-holistic-vocationalism-final-a4-4c-03.pdf

 

A munkahelyi szakoktató szakma professzionalizálódása: a szakértői hálózat ajánlása

2018.08.30

Miért van szükség új szakmai standardok kialakítására a vállalati szakképzésben dolgozó szakemberek részére? És vajon mi kell ezen standardok eléréséhez? A Level Up! projekt keretében részletesen körbejártuk a fenti kérdést, különböző hátterű és nemzetiségű szakembereket bevonva.

A brossúra a következő linket érhető el:

https://workplacetutorblog.files.wordpress.com/2018/08/level-up-io-7-network-recommendations-for-a-new-professionalism-of-in-company-vet-personnel-englisch-ig-metall-a4-4c-01.pdf

 

Meghívó a Level Up! projekt zárókonferenciájára

2018.06.18.

Frankfurtban kerül megrendezésre a Level Up! projekt zárókonferenciája, amelyre sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A projekt eredményinek bemutatásán túl érdekes előadásokat hallhatnak a tanulástámogatás fontosságáról, és annak vállalati, illetőleg európai uniós szinten betöltött szerepéről.

A konferencia helyszíne, időpontja: IG Metall, Frankfurt, Németország

2018. június 26., 10.30-15.00

A regisztráció a következő linken érhető el: https://workplacetutorblog.files.wordpress.com/2018/06/invitation_final_conference1.pdf

 

Indul a negyedik képzés – Frankfurt, Németország

2018.05.10.

Május végén kerül megrendezésre az utolsó képzés, melynek helyszíne Frankfurtban lesz. A bfw szervezésében megvalósuló tréning témája az értékelési folyamatok áttekintése lesz, azaz hogy miképpen lehet egy képzés minőségét mérni. A résztvevők megismerhetik a különböző érétkelési eszközöket, módszereket, a minőségbiztosítási rendszereket, és nem utolsó sorban azt, hogy ezeket az eredményeket miképpen tudják a legjobban hasznosítani a képzés továbbfejlesztési során.

 

Indul a harmadik képzés – Valencia, Spanyolország

2018.02.15.

A február végén a Fundación Pascual Tomás szervezésében megrendezésre kerülő képzés fókuszában a mérés lesz. A résztvevők megismerkedhetnek a különböző mérési módszerekkel és eszközökkel. Megtanulhatják az egyéni tanulói igények felmérését és az ehhez kapcsolódó fejlesztési tervek kidolgozását, továbbá a tanulási eredmények hatékony mérésének különböző technikáit.

 

Tanulástámogatás a munkaalapú képzésben: a szakértői hálózat ajánlása

2017.10.19.

Angol nyelven elérhető a Tanulástámogatás a munkaalapú képzésben c. szakértői ajánlás. A kiadvány a legújabb fejlesztéseket mutatja be az olvasóknak a munkaalapú képzés vonatkozásában, elsősorban a partnerországok gyakorlatára koncentrálva. Részletesen tárgyalja az egyes szereplők feladatát az oktatás különböző szintjein és színterein, mindezt nemzetközi példákkal illusztrálva.

Az ajánlás a következő linken érhető el:

https://workplacetutorblog.files.wordpress.com/2017/10/network_recommendations_wbl.pdf

 

Indul a második képzés –  Lahti, Finnország

2017.06.02.

A projekt keretében szervezett képzés második helyszíne a finnországi Salpaus képzőközpont. Az öt napos képzés során a hangsúly a képzéstervezésen és tanulástámogatási formákon lesz, kiemelt figyelemmel a különböző hátterű tanulók igényeire.

A képzés során az oktatók a komptenecia-alapú, kollaboratív, hallgatókat bevonó módszereket részesítik előnyben, mivel a projekt keretében a tanulóra aktív szereplőként tekintünk.

A képzés tervezett beosztása a következő linken érhető el:

https://workplacetutorblog.files.wordpress.com/2017/06/lahti_timetable_training01612017.pdf

 

Műhelytalálkozó Írországban

2017.02.01.

Az Európai Munkahelyi Oktatói Hálózat keretében 2017. február 20-án műhelyt tartunk Kilkennyben. A Noreside Resource Center  által szervezett konferencia február 2-án 14 órakor kezdődik a Szent Mária székesegyházban.

A helyfoglalás interneten keresztül a következő linken lehetséges: https://www.eventbrite.ie/

A “Minőség, minősítés a képzésben és a Tanulási Útmutató szerepe” című workshop a vállalati képzők képesítésével kapcsolatos kérdéseket járja majd körül. Az egyes uniós tagállamok oktatási és képzési rendszerei meglehetősen eltérő képet mutatnak a vállalati képzők szakképzésének, képesítésének tekintetében. A workshop során a következő kérdésekre keressük a választ:

  • Milyen képesítések léteznek az egyes országokban? Hogyan történik ezek akkreditációja?
  • Az adott képesítés milyen módon járul hozzá a munkahelyi képzés minőségéhez?
  • Milyen mértékben összehasonlíthatóak ezek a képesítések? Mennyiben átlátható a képesítési keretrendszer?

A kérdéseket ír és európai uniós szakemberekkel és oktatókkal fogjuk megvitatni.

 

Level Up! pán-európai képzés

2016.09.18.

A “Level Up! Workplace Tutor goes Europe” Erasmus+ projekt konzorciuma pán-európai képzést szervez vállalati trénerek és a szakképzésben dolgozó szakemberek számára. A kurzus a projekt keretében kidolgozott Tanulási útmutató képzési profiljára támaszkodik, amely a hét különböző európai országban dolgozó oktatók képesítési követelményein alapul. A tanfolyam lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tapasztalatot cseréljenek a kontinens különböző országaiból érkező kollégáikkal, továbbá hogy megismerkedjenek a más országokban működő szakoktatási és szakképzési rendszerekkel és képzési gyakorlattal.

 

Level Up! Blog

2016.09.15

A mai nappal elérhető a Level Up! projekt interaktív blogja, ahol az érdeklődők hasznos tanácsokat kaphatnak a munkahelyi képzések szervezéséhez. Többek között megtanulhatják, hogy miképpen kell kidolgozni egy, a tanulói szükségletek elemzésén alapuló képzési tervet, hogyan tudják a leghatékonyabban támogatni a képzéshez kapcsolódó tanulási folyamatokat, és nem utolsó sorban hasznos tanácsokat találhatnak a képzések értékelését illetően.

https://workplacetutorblog.wordpress.com