ABCD

ABCD projektKépzés, foglalkoztatottság, esély nőknek

Jó gyakorlatok Izlandról és Magyarországról

A férfiak és nők esélyegyenlősége az ENSZ és az EU fontos alapértéke. Mind a női mind a férfi munkavállalók legfőbb vágya az, hogy életük, karrierjük alakításában választási lehetőségük legyen, és hogy a választásaikat a lehetőségek, és ne a kényszerek alakítsák.

Európában a nők foglalkoztatottsági aránya Izlandon a legmagasabb: az Eurostat adatai szerint 2016-ban az izlandi nők 84,4%-a rendelkezett munkahellyel. Összehasonlításképpen: ugyanebben az évben az EU-ban a nők átlagos foglalkoztatási aránya 65,3% volt, Magyarországon pedig mindössze 64,6%. A Világgazdasági Fórum nemek közötti rést mérő indexe, a Global Gender Gap Report szerint Magyarország 2006-ban 144 országból az 55. volt, míg 2017-ben már csak a 103. helyet foglalta el. A rés legjobban az északi országokban zárult. Az elmúlt években Izland került az első helyre, ahol nemcsak a munkaerőpiacon, de még a parlamentben is a nők és férfiak aránya szinte teljesen kiegyenlített.

Biztató megállapítás azonban, hogy földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül a nemek közti esélyegyenlőség előmozdításának egyik leghatékonyabb módja az, ha kifejezetten nők számára készítenek és indítanak megfelelő képzési programokat. EEA/Norway Grants logo “A nők foglalkoztatását elősegítő képzési anyagok kidolgozásában adaptálható jó gyakorlatok vizsgálata” (ABCD Projekt) címmel, 2017 novembere és 2018 áprilisa közt az izlandi Bifröst Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem egy közös, hat hónapos projektet valósított meg az EGT és Norvég Alapok támogatásával (HU01-0016- COOPER-B1- 2017). A projekt legfontosabb célja az volt, hogy elősegítse a nők munkaerőpiaci esélyeinek javítását, és ezáltal mérsékelje a nemek közötti egyenlőtlenségeket.

A projekt keretében összeállítottunk egy izlandi és magyar esettanulmányokat tartalmazó jógyakorlat-gyűjteményt. Az online kiadvány korszerű oktatási modelleket mutat be, mint például a bifrösti Empowering Women Programot vagy a Budapest Bank és a SEED Alapítvány Dobbantó programját. Az egyes oktatási modellek közös vonása, hogy a nők vállalkozóvá válását segítik elő, továbbá fejlesztik a karrierépítéshez szükséges készségeket és kompetenciákat is. A jó gyakorlatokat és elemzéseket bemutató kiadvány, valamint a szakértőink által megfogalmazott szakpolitikai ajánlások a lenti linkekről letölthetőek:

Nők a munka világában – képzések, jó gyakorlatok Izlandról és Magyarországról (pdf)

Szakpolitikai ajánlások a nők foglalkoztatásának javítására Magyarországon (pdf)

A projekt zárókonferenciáját, melyen a magyarországi szakértők mellett az izlandi egyetem delegációja is részt vett, 2018. március 21-én tartottuk a Budapesti Corvinus Egyetemen. A konferenciához kapcsolódó anyagokat a következő linkekről letölthetik:

A konferencián elhangzott előadások diái:

Cikkek a projektről, rádiós megjelenések:

A projekt angol nyelvű weboldala innen elérhető.

További információ: judit.fekete@uni-corvinus.hu

Budapesti Corvinus Egyetem, Oktatásfejlesztési Observatory Központ