Defining VET Professions

Szakképzési szakmák kompetencia-keretrendszere – angol nyelven

A Cedefop TTnet hálózata által megvalósított Defining VET Professions című projekt keretében elkészült és egy kézikönyv formájában megjelent a szakmai alapképzésben dolgozó szakemberek (iskolaigazgatók, tanárok és oktatók) kompetenciáit összefoglaló keretrendszer: Competence framework for VET professionals – Handbook for practitioners, mely a projektet koordináló Finnish National Board of Education honlapjáról tölthető le elektronikus formában.

Defining VET Professions – A projekt bemutatása

Irodánk mint a Cedefop Szakmai Tanárképzők Hálózatának (Training of Trainers Network – TTNet) nemzeti konzorciumának vezetője, 2006-tól vett részt a 17 ország részvételével 2011-ig zajló munkában. A projekt célja egy keretrendszer létrehozása volt a szakmai alap- és továbbképzésben dolgozó szakemberek (iskolaigazgatók, tanárok és oktatók) meglévő és elvárt kompetenciáinak meghatározására, hozzájárulva egy közös európai keretrendszer kidolgozásához a szakmai alap- és továbbképzéshez kapcsolódó szakmákra vonatkozóan.

A projekt keretében 2007-ig párhuzamosan, két munkacsoportban folyt a szakmai alapképzésre, valamint a szakmai továbbképzésre (felnőttképzésre) vonatkozó kutatás, melynek eredményei egy egységes, mindkét ágazatot magába foglaló rendszerbe lettek foglalva. A munka eredménye, a szakképzési szakmák keretrendszerét bemutató tanulmány (Competence framework for VET professions – Handbook for practitioners) elektronikus formában is elérhető, a projektkoordinátor, a Finnish National Board of Education honlapján.

A szakképzési szakmák kompetencia-keretrendszere iránti érdeklődés összefügg azzal a gondolkodás- és ideológiabeli váltással, mely Európában az Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) bevezetésével egy időben nyert teret. Számos ország dolgozott ki a szakképzésben dolgozó tanárok számára egységes képesítési követelményrendszert, s így profitálhatott egy egységes keretrendszerből. Az új tagállamok esetében ez az igény különösen erőteljes volt. Azon országokban ugyanakkor, melyek már megalkották formális képesítési követelményeiket, a vita és eszmecsere tárgyát az a kérdés képezte, hogy egyáltalán szükséges-e megvalósítani a képesítési keretrendszerek formájában megjelenő standardokat, vagy ezek a tanárképző intézmények autonómiáját sértik.

A partnerség célja egy kompetencia-keretrendszer felépítése a szakmai alap- és továbbképzés egyes szakmáihoz kapcsolódó szerepek, felelősségek és kompetenciák elemzésével, valamint az e tényezőkben végbemenő változások tendenciáinak azonosítása volt.

A projekt eredményeinek kidolgozása a kompetenciákra épült (azaz ismeretekre, készségekre, és szélesebb körű, személyes vagy szakmai kompetenciákra). A kidolgozott kompetencia-keretrendszer eszközül szolgálhat a minőségbiztosítás, a készségek, ismeretek és személyes kompetenciák fejlesztéséhez, alapot képezve a szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók alap- és továbbképzése, valamint az informális és nem-formális tanulás elismerése és beszámítása számára.