QALEP

QALEP- Szakközépiskolai intézményi önértékelés

A QALEP az Európai Bizottság “Egész életen át tartó tanulás program” Leonardo da Vinci alprogramjának egy innováció-transzfer típusú projektje volt.

A QALEP projekt elsődleges célja a szakközépiskolai intézményi önértékelés módszerének elterjesztése volt a francia szakközépiskolákban a magyarországi, osztrák és román jó gyakorlatok felhasználásával.

A projekt koordinátora a francia Oktatási Minisztérium egyik háttérintézménye, a Centre international d’étude pédagogique (Pedagógiai Tanulmányok Nemzetközi Központja – CIEP) volt, melynek révén a projektben részt vettek a minisztérium oldaláról a releváns döntéshozók és a megvalósításban érintett szakemberek.

A nemzetközi partnerséget az alábbi három intézmény képezte:

Megvalósítási időszak: 2011. október 1. – 2013. december 31.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a közlemény a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.