TTNet

A Szakmai Tanárképzők Hálózata (Training of Trainers Network – TTnet) egy nemzeti hálózatokból álló network volt.  A TTnet-et az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) hozta létre 1998-ban azzal a céllal, hogy pán európai fórumot teremtsen a tanárképzésben és továbbképzésében érintett főbb szereplők és döntéshozók számára a szakoktatók és tanárok képzésével és szakmai fejlődésével kapcsolatos jó gyakorlatok, ismeretek és szakmai tapasztalatok átadásához.

A TTnet-et olyan nemzeti hálózatok alkották, amelyek a tanárok és oktatók képzésében érintett főbb civil és kormányzati szereplők reprezentatív nemzeti fórumai voltak. A TTnet magyarországi képviseletét az Oktatásfejlesztési Observatory látta el. A TTnet magyarországi működésével kapcsolatos további információért Vinczéné Fekete Lídiát keresheti a lidia.fekete[ ]uni-corvinus.hu címen.

Általános információ a nemzetközi TTnet hálózat tagjairól és tevékenységeiről itt olvasható.

TTnet-es kutatások

A Cedefop TTnet hálózat gondozásában indult el 2007-ben a Defining VET Professions (DVP) projekt, melyről részletesebben itt olvashat.

2009-ben a DVP kutatás továbbviteleként létrejött 3 munkacsoport, akik az alábbi kiemelt kutatási területekre fókuszálva végeztek felméréseket, gyűjtöttek esettanulmányokat, készítettek elemzéseket az adott témában:

  • Szakképzési intézményvezetők
  • Mentorálás a szakképzésben
  • Vállalati oktatók

Az Oktatásfejlesztési Observatory Központ elsősorban az intézményvezetőkkel foglalkozó csoportban, másodsorban a mentorálással kapcsolatos témában vállalt aktív szerepet.

A munkacsoportok által végzett kutatások eredményei 2011 őszén készültek el.

Cedefop