proAbility

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésén keresztül

A projekt az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek pályázati akció keretében, 2015. április és 2016. szeptember között valósult meg.

A projekt elsődleges célja az volt, hogy norvég jó gyakorlatok átvételén és adaptálásán keresztül javítsa a megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedési esélyeit a nyílt munkaerőpiacon, valamint hogy vállalatvezetők, civil szervezetek, állami szervek, kutatók, szakértők és szakpolitikusok minél szélesebb körét elérjük és tegyük fogékonnyá a kérdés iránt. Ennek eszköze a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának körülményeiről és lehetőségeiről való tájékoztatás, valamint a sokszínűség alapelvén nyugvó munkaszervezés oktatásának beépítésére a felsőoktatási vezetőképzésbe. A projekt eredményeként olyan, alapos kutatáson és igényfelmérésen, valamint norvég jó példák adaptációján alapuló felsőoktatási és képzési tananyagok készültek, amelyek hasznosíthatóak a jelen és jövő vállalatvezetőinek érzékenyítésére, képzésére.

www.proability.hu

proability projekt logója

  Ezen célokat és eredményeket a következő tevékenységekkel kívántuk elérni:

 • A helyzet feltérképezése: Az oktatási és képzési anyagok a Magyarországon élő megváltozott munkaképességű személyek valós munkaerőpiaci helyzetének ismeretében készültek. Egy ilyen kutatás azért is volt időszerű és kiemelkedő fontosságú, mert ebben a tárgykörben a közelmúltban nem készült átfogó tanulmány, annak ellenére, hogy jelentős változások történtek a vizsgált csoport munkaerőpiaci helyzetében. A magyarországi helyzetet bemutató tanulmányon túl egy kézikönyv is készült, amely a norvég és magyar rendszer leginspirálóbb jó gyakorlatait gyűjtötte össze.
 • Oktatási- és tananyagfejlesztés:A tananyagok célja, hogy felhívja a képzéseken részt vevők figyelmét többek közt arra, hogy hogyan lehet a sokszínű munkaerőben rejlő lehetőségeket felmérni és kihasználni, hogyan lehet a leghatékonyabban alkalmazni, menedzselni és megtartani a megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Emellett a kapcsolódó szervezetfejlesztési kérdésekre is választ adnak a képzések. A projekt keretei között módszertani és oktatási segédlet is készült a tanárok és oktatók számára, melyek megkönnyítik munkájukat, és egyben sikeresebbé is teszik a tudás átadását. Az oktatási és képzési anyagok három különböző „méretben” jelennek meg, különböző célcsoportokhoz és igényekhez igazodva:
  • L: 3 ECTS-kredites felsőoktatási képzés gazdálkodástudományi területen alap- és mesterképzésben résztvevő diákok számára.
  • M: Képzési anyag többalkalmas, cégvezetők és közigazgatási döntéshozók, HR szakemberek számára szervezett tréningekhez.
  • S: Képzési anyag egyalkalmas tréningek számára, melynek célja leginkább a felsővezetők megszólítása, érzékenyítése a témával kapcsolatban.

A megfelelő minőség biztosítása érdekében az oktatási és képzési anyagok fejlesztése egy külső szakértői csoport felügyelete alatt történt, és mindhárom tananyag „élesben” is tesztelésre (pilot-képzések) került a projekt keretein belül.

  Partnerek:

 • Budapesti Corvinus Egyetem (Oktatásfejlesztési Observatory Központ, Tanárképző és Digitális Tanulási Központ, Vezetéstudományi Intézet Szervezeti magatartás tanszék)
 • Salva Vita Alapítvány
 • Türr István Képző és Kutató Intézet
 • NHO Service (Norvégia)

Honlap : www.proability.hu