ReferNet

Mi a ReferNet?

A ReferNet az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) információs és szakértői hálózata. Feladata a szakképzés témaköréhez kapcsolódó információk gyűjtése, elemzése és terjesztése. A hálózatot a Cedefop azzal a céllal hozta létre, hogy az EU tagországainak szakképzési rendszerei, a tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé tevő információkat gyűjtsön.

A ReferNet program magyarországi koordinátora az Oktatásfejlesztési Observatory Központ.
A ReferNet Magyarország honlapja: www.refernet.hu

A ReferNet felépítése – reprezentatív konzorcium

A ReferNet az egyes tagállamokban felállított nemzeti konzorciumokból épül fel, melyek a szakképzés területén tevékenykedő legfontosabb intézmények – közigazgatási szervezetek, társadalmi partnerek és kutatóintézetek – képviselőiből állnak össze. Minden konzorciumot egy nemzeti koordinátor irányít, mely felelős a konzorciumért és azért, hogy a hálózat feladatai kielégítő módon megvalósuljanak.

A hálózat olyan szervezeteket tömörít, melyek közös érdeke a szakképzési és tanulási lehetőségek fejlesztése. A hálózat ösztönzi az információcserét és támogatja a társulások létrejöttét. A hálózat a konzorcium tagjainak lehetőséget biztosít arra is, hogy kiszélesítsék kapcsolataikat más nemzetközi szervezetekkel.

A magyar Nemzeti ReferNet Konzorcium jelenleg 23 taggal működik, vezetője a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Oktatásfejlesztési Observatory Központ.

A konzorcium tagjai az alábbi szervezetek:

A ReferNet tevékenységei 3 kategóriába sorolhatók:

  • Dokumentálás és információ-terjesztés

Információgyűjtés és terjesztés, adatbázisok frissítése, információs szolgálat, konferenciák és szemináriumok szervezésének támogatása.

  • Információgyűjtés és elemzés

A szakképzési rendszerekről és szakpolitikákról szóló naprakész információk gyűjtése és a kapcsolódó témák elemzése.

  • Kutatás

A hálózat a kölcsönös információ-cseréken keresztül a nemzeti és európai szakképzéssel kapcsolatos témák kutatásának nagyobb átláthatóságát, szinergiáját és eredményeinek elterjesztését biztosítja.