A tanulási eredmények alapú megközelítés alkalmazása Európában – összehasonlító elemzés (2014)

A Cedefop nyílt pályázatán nyertes lengyel Ecorys, PSDP és francia EIESP által alkotott konzorcium vezetésével megvalósuló kutatás célja az elmúlt öt év fejleményeiről történő információk összegyűjtése a tanulási eredmény alapú megközelítés európai országokban történő alkalmazásával kapcsolatosan, a szakpolitikai szinttől az intézményi megjelenés szintjéig. A magyar országadatlapot az Oktatásfejlesztési Observatory Központ munkatársa készítette el, szakirodalom-elemzés és a közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, illetve felnőttképzés egy-egy szakértőjével készített interjú alapján.