2008

Magyarországi ReferNet szakképzés-politikai jelentés 2008

A 2008-ban első alkalommal készített ReferNet szakpolitikai jelentések az egyes tagállamoknak a szakképzést érintő EU-s szakpolitikai célkitűzések megvalósításában tett előrehaladását tárgyalják a Koppenhágai Folyamat keretében és a Helsinki kommünikében meghatározott prioritásoknak megfelelően. A jelentés magyar, illetve angol változata elolvasható itt és itt.


A szakképzés Magyarországon: ReferNet országjelentés 2008

A legfrissebb ReferNet országjelentés, mely a magyarországi szakképzési rendszert a téma legfontosabb aspektusai köré csoportosítva mutatja be. E tematikus áttekintés egy, a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozat része, melyet a Cedefop által létrehozott hálózat, a ReferNet tagjai készítenek minden EU tagállamban, valamint Norvégiában és Izlandon. A jelentés magyar, illetve angol változata elolvasható itt és itt.


Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó kompetenciakövetelményei – ONK 2007

A 2008 novemberében megjelent tanulmánykötet a 2007. évi Országos Neveléstudományi Konferencia hasonló című szimpóziumán elhangzott előadások szerkesztett szövegét tartalmazza. Az előadók olyan hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek értelmezéséből indulnak ki, amelyek a szakképzési vagy felsőoktatási szakemberek meglévő és elvárt kompetenciáira irányulnak. Az ismertetett eredmények sok esetben lehetővé teszik következtetések levonását a kompetenciák változásainak az alap- és továbbképzésekre gyakorolt hatásáról is. Az ismertetett vizsgálatok feldolgozzák azokat az új tanítási-tanulási modelleket, amelyek a különböző képzési szinteken és célcsoportok esetében eredménnyel alkalmazhatóak. A tanulmánykötet a szakképzésben dolgozó tanárok, oktatók és intézményvezetők mellett nemzetközi szintű kitekintést ad a felsőoktatásban dolgozó szakemberekre vonatkozó kompetenciakövetelményekről is. A kiadvány innen letölthető, illetve nyomtatott formában az observatory[ ]uni-corvinus.hu címen megrendelhető.


Szakképzési szakmák kompetencia-keretrendszere

A Defining VET Professions című projekt keretében nemzetközi együttműködésben készült el a szakmai alapképzésben dolgozó szakemberek (iskolaigazgatók, tanárok és oktatók) kompetenciáit összefoglaló keretrendszer. A honlapunkon is elérhető keretrendszert 2008 során mind magyarországi, mind külföldi szakértők széles köre véleményezte.  Az észrevételeket a projekt vezetői abba a kézikönyvbe építették be, amely a kompetencia-keretrendszert átlátható, gyakorlatias módon mutatja be a szakmabeliek és a döntéshozók számára. Az angol nyelvű kézikönyv (Competence framework for VET professionals – Handbook for practitioners) a projektet koordináló Finnish National Board of Education honlapjáról érhető el elektronikus formában.