2013

Korai iskolaelhagyás a magyarországi szakképzésben

Az egyes tagállamok szakképzési rendszerét bemutató ReferNet országjelentés átalakítása részeként az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) egy újfajta jelentést vezetett be, mintegy kiegészítendő az évente frissülő, ámde a korábbinál rövidebb és kevésbé részletes országjelentéseket. Ennek keretében a ReferNet hálózat tagjai minden évben egy vagy két rövidebb tanulmányt is készítenek, melyek témája az európai szakképzéspolitika éppen aktuálisnak számító kérdései közül kerül kiválasztásra. A témán kívül a tanulmány szerkezete, a kidolgozandó szempontrendszer is a Cedefop által meghatározott útmutatót követi.

2013-ban a korai iskolaelhagyás volt a téma.

A tanulmány először a fogalom hazai értelmezését és mérését, az egyes programokban tapasztalt mértékét mutatja be. Ezt követően több alfejezet a lemorzsolódáshoz vezető okokat veszi sorra. Először néhány rendszerspecifikus jellemzőt tárgyal, mint a szakképzési programok struktúrája, a tanulási utak rugalmassága vagy a tankötelezettség (beleértve a lemorzsolódottak számára nyújtott „második esély” típusú kínálatokat, azokat a bejárható „nem királyi” utakat, amelyek a szakképzésbe és a munkaerőpiacra vezetnek). A téma egyik fontos vetülete a képzési gyakorlat egy részének a gazdaságban való teljesíthetősége, a duális szervezési megoldás, és annak a korai iskolaelhagyással való összefüggése. A következőkben néhány olyan munkaerőpiaci és szociálpolitikai jellemző kerül bemutatásra, amelyek – motiváló erejüknél, vagy éppen annak hiányában – összefüggésbe hozhatók a tanulói kudarcokkal. Ezt a lemorzsolódáshoz vezető egyéni okok nagyon rövid felsorolása követi. A tanulmány végén a tagországok nemzeti szintű szakpolitikai intézkedéseire kérdeztek rá a Cedefop munkatársai. Ennek megfelelően először a megelőzést célzó, majd a kompenzációs pályakorrekciós intézkedések rövid bemutatására kerül sor. A tanulmányt egy rövid, a hazai szakképzés és korai iskolaelhagyás összefüggéseit összefoglaló fejezet zárja.

A tanulmány elérhető angolul és magyarul az alábbi linkeken:

Early Leaving from VET in Hungary

Korai iskolaelhagyás a magyarországi szakképzésben 


A 2013. január 31-én zárult PSIVET – Esélyteremtés szakképzéssel című projekt zárókiadványát erre a linkre kattintva (PSIVET_zarokiadvany), illetve a projekthonlapról lehet elérni.

Ízelítő a tartalomból:

 • Vezetői összefoglaló
 • A szakképzés szerepe az esélyteremtésben. A befogadó iskola megteremtését szolgáló elvekről és   gyakorlatokról
 • Összefoglaló a 2000–2012 időszakban zajlott integrációs és reintegrációs programok elemzéséről
 • Az egyes programok értékelésének összefoglalói
 • Megállapítások és szakpolitikai ajánlások
 • Befogadó iskolák a gyakorlatban
  • Szakértői reflexió a Befogadó iskola megteremtésének lehetőségei a szakképzésben című konferenciára
  • Vezetői képzés a befogadó iskola megteremtéséhez szükséges készségek elsajátítására
 • Európai jó példák bemutatása

A projektről további információkat a projekt-honlapon olvashat a www.psivet.hu címen.