PAL – Hírek – Új szervezeteket vár a PAL hálózat

9 különböző európai ország 18 szervezete a hozta létre a PAL hálózatot, amely célja, hogy nemzetközi szinten járuljon hozzá a roma integrációs stratégiák, kutatások és együttműködések valamint szakpolitikák létrejöttéhez. A PAL hálózathoz csatlakozhat bármely európai uniós civil vagy állami szervezet, NGO, egy jelentkezési lap kitöltésével. A hálózat remek alkalmat nyújt e szervezetek számára közös európai uniós projektek benyújtásához és partnerkereséshez is.

2016 áprilisában jött létre az az európai hálózat – Hálózat a Hátrányos megkülönböztetés és cigányellenesség elleni küzdelemért az oktatás és foglalkoztatás terén az EU-ban, vagy más néven PAL Hálózat – amely a hátrányos helyzetű csoportok (Roma emberek, vándorló életmódot folytató közösségek) oktatás és foglalkoztatás területén való integrációjáért és támogatásukért tevékenykedik.

A hálózat új kezdeményezéseknek ad teret figyelemfelhívó kampányok, képzési prioritások és bizonyítékokon alapuló szakpolitikai javaslatok révén, hogy hatékony eszközök, beavatkozások és rendszerek kialakításával biztosítsa és ellenőrizze a nemzeti és európai célok teljesítését.

Miért érdemes részt venni a hálózatban?

A legfontosabb cél, hogy európai uniós tagállamok civil szervezeteinek, közintézményeinek

  • lehetőséget adjon a roma integrációval kapcsolatos új kezdeményezések előkészítésében, illetve részvételében
  • segítséget és aktív részvételi lehetőséget biztosítson olyan szakpolitikák kidolgozásában, melyek célja a roma emberek integrációja a foglalkoztatás és az oktatás területén.

Miképp vehet részt a hálózat munkájában?

A PAL Hálózat iránt érdeklődő szervezetek az alábbi linken letölthető kérelmet küldhetik be a palproject2016@gmail.com emailre.

A projetkről

A PAL projekt célja egy átfogó, az oktatás és a foglalkoztatás területén különböző célkitűzéseket támogató megközelítés kidolgozása, s ezáltal a roma integráció folyamatának felgyorsítása, a nemzeti roma integrációs stratégiák és az Európai Bizottság vonatkozó ajánlása végrehajtásának elősegítése.

A projekt kvalitatív adatokat gyűjt a roma ifjúsággal kapcsolatos megközelítésekről és gyakorlatokról, a célból, hogy támogassa a roma fiatalok szerepvállalását a különböző szinteken, valamint segíti azokat a kezdeményezéseket, melyekben a roma közösség részvétele kulcsfontosságú a tartós eredmények elérésében.