Pedagógus kutatói pályadíj – a középiskolában oktató pedagógusok tudományos munkásságának elismerésére

Az MTA főtitkára hirdette meg a pályázatot gimnáziumban, szakközépiskolában legalább öt éve oktató pedagógusok tudományos munkásságának elismerésére. Pályázni lehet olyan tudományos munkával, amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén. A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola igazolását a tanári pályán eltöltött évekről.
A pályamunkákat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára részére az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály címére kell benyújtani (1245 Budapest, Pf. 1000). A pályamunkákat egy példányban nyomtatott formában (ha a munka jellege megköveteli, elektronikus adathordozón) kérjük benyújtani. A pályadíj összege egyénenként bruttó százötvenezer forint.
A pályamunka beérkezési határideje 2012. szeptember 20.
Részletes információk az MTA honlapján: http://mta.hu/palyazatok/pedagogus-kutatoi-palyadij-2012-129791/