proAbility

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésén keresztül

A projekt az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek pályázati akció keretében, 2015. április és 2016. szeptember között valósul meg.

A projekt célja, hogy norvég jógyakorlatok átvételén és adaptálásán keresztül javítsa a megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedési esélyeit a nyílt munkaerőpiacon. Célunk, hogy vállalatvezetők, civil szervezetek, állami szervek, kutatók, szakértők és szakpolitikusok minél szélesebb körét elérjük és tegyük fogékonnyá a kérdés iránt. Ennek eszköze a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának körülményeiről és lehetőségeiről való tájékoztatás, valamint a sokszínűség alapelvén nyugvó munkaszervezés oktatásának beépítésére a felsőoktatási vezetőképzésbe. A projekt eredményeként olyan, alapos kutatáson és igényfelmérésen, valamint norvég jó példák adaptációján alapuló felsőoktatási és képzési tananyagok készülnek, amelyek hasznosíthatóak a jelen és jövő vállalatvezetőinek érzékenyítésére, képzésére.

www.proability.hu

proability projekt logója

  Ezen célokat és eredményeket a következő tevékenységekkel kívánjuk elérni:

 • A helyzet feltérképezése:Az oktatási és képzési anyagok a Magyarországon élő megváltozott munkaképességű személyek valós munkaerőpiaci helyzetének ismeretében készülnek. Egy ilyen kutatás azért is időszerű és kiemelkedő fontosságú, mert ebben a tárgykörben a közelmúltban nem készült átfogó tanulmány, annak ellenére, hogy jelentős változások történtek a vizsgált csoport munkaerőpiaci helyzetében. A magyarországi helyzetet bemutató tanulmányon túl egy kézikönyv is készül, amely a norvég rendszer leginspirálóbb jógyakorlatait gyűjti össze.
 • Oktatási- és tananyagfejlesztés:A tananyagok célja, hogy felhívja a képzéseken részt vevők figyelmét többek közt arra, hogy hogyan lehet a sokszínű munkaerőben rejlő lehetőségeket felmérni és kihasználni, hogyan lehet a leghatékonyabban alkalmazni, menedzselni és megtartani a megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Emellett a kapcsolódó szervezetfejlesztési kérdésekre is választ adnak a képzések. A projekt keretei között módszertani és oktatási segédlet is készül majd a tanárok és oktatók számára, melyek megkönnyíti munkájukat, és egyben sikeresebbé is teszi a tudás átadását.Az oktatási és képzési anyagok három különböző „méretben” jelennek meg, különböző célcsoportokhoz és igényekhez igazodva:
  • L: 3 ECTS-kredites felsőoktatási képzés gazdálkodástudományi területen alap- és mesterképzésben résztvevő diákok számára.
  • M: Képzési anyag többalkalmas, cégvezetők és közigazgatási döntéshozók, HR szakemberek számára szervezett tréningekhez.
  • S: Képzési anyag egyalkalmas tréningek számára, melynek célja leginkább a felsővezetők megszólítása, érzékenyítése a témával kapcsolatban.

A megfelelő minőség biztosítása érdekében az oktatási és képzési anyagok fejlesztése egy külső szakértői csoport felügyelete alatt történik, és mindhárom tananyag „élesben” is tesztelésre (pilot-képzések) kerül a projekt keretein belül.

  Partnerek:

 • Budapesti Corvinus Egyetem (Oktatásfejlesztési Observatory Központ, Tanárképző és Digitális Tanulási Központ, Vezetéstudományi Intézet Szervezeti magatartás tanszék)
 • Salva Vita Alapítvány
 • Türr István Képző és Kutató Intézet
 • NHO Service (Norvégia)

Honlap : www.proability.hu